Sign in | Sign Up | About Us | Contact Us | B-School Directory | Testimonial | Purchase
FireUp Logo
Take the Challenge Now
NAME SCORE TIME
Chella 20 05:11
namburileela 16 03:34
Nakul 16 07:18
VIVEK KHEMKA 15 03:52
ankit 15 04:42
Abdul Ansari 12 05:52
deepak maheshwari 12 09:48
rhythm sharma 12 10:00
archit 12 10:03
neha 11 00:02
meet 11 01:02
puneet 11 01:14
Vincy 11 01:53
Mainak 11 09:25
aditya 11 10:00
Narendra Prasad 11 10:09
narays 10 00:33
Ashish 10 03:48
vxc 10 06:59
jaisree 10 07:25
phanidhar 8 10:00
Pappu 7 09:16
shashi shekhar tiwari 7 10:00
bharadwaj 7 10:00
Sishir Nayak 7 10:15
kavish kumar 6 06:07
Tanmaya 6 07:42
Ashish 6 08:32
DARSHAN BANG 5 00:00
vijay bhadoria 5 00:14
anup 5 00:21
girija vyas 5 01:07
Gopalakrishnan 5 01:14
anusha 5 01:52
Sneha 5 02:07
shamsalam 5 05:14
navjeet singh gill 5 05:20
vivek 3 08:08
surag s 1 00:00
Farhan 1 00:07
Dennis 1 00:28
Sachin 1 04:46
sahil 1 08:47
Farhan 1 10:03
divyang 0 00:46
bhagvan 0 00:56
ujjwal 0 02:02
Tushar Daga 0 09:01
shruthi -1 10:00
himanshu bhardwaj -1 10:00
b.sunil -2
Pooja -2 03:08
minhaj -3 01:28
shivendra bajpai -4 00:49
Ramnath -4 10:00